--

Binnenkort

Het koor

Ons vocaal vrouwenensemble is in 1985 opgericht in Oldenzaal en is voortgekomen uit een koorscholingsgroep van de muziekschool aldaar.

Wij zingen wereldlijke, klassieke muziek (Brahms, Mendelssohn, Poulenc, Britten), maar hebben ook enkele missen (Benoit en Caplet) en verschillende geestelijke liederen op het repertoire. Een belangrijk deel van ons repertoire is 20e eeuws (Duruflé, van Beurden).

Jaarlijks geven we minimaal drie concerten, veelal in Twente. Wij hebben ongeveer 20 leden en onze standplaats is Hengelo.

Onder leiding van onze dirigent Mirjam Spoelman is dit kamerkoor van niet professioneel geschoolde zangers gegroeid naar een ensemble met een veelzijdig repertoire. Mirjam besteedt veel aandacht aan de juiste muzikale interpretatie, dictie, stemvorming en koorklank.

De jury schrijft over ons optreden bij Amusing 2017 in haar rapport: "Geweldig koor met een prachtige uitgebalanceerde klank, waar duidelijk hard wordt gewerkt!"
En over onze dirigente Mirjam Spoelman: "Uitstekende dirigent die duidelijk het hoogst haalbare nastreeft. De interactie is erg goed. Er is een echte chemie tussen dirigente en koor". Over de interpretatie zegt de jury: "Men is zich zeer goed bewust van wat men zingt, waar men mee bezig is en weet dat goed op het publiek over te brengen."

Het juryrapport van Amusing 2013 zegt over ons: "Dit koor heeft een zuivere klank en een mooi transparant geluid. Ze luisteren niet alleen naar hun eigen stemgroep, maar ook naar de andere stemgroepen. De ladies hebben een hoog niveau en zijn zeer verstaanbaar. Er is een duidelijk dynamisch verschil tussen de verschillende genres die zij ten gehore brengen."